REFERENCE

 

Informační systémy
 • Aplikace pro sběrné dvory (SDEO)
  V prostředí internetového prohlížeče umožňuje přihlášenému uživateli evidenci odpadu, správu subjektů, generování statistik a exporty.

 • Aplikace Pro Evidenci Majetku (APEM)
  • umožňuje spravovat (evidovat příjmy a výdaje, sledovat využití, informovat majitele a nájemce) objekty (byt, dům, výrobní hala, sportovní hřiště, parkovací stání, garáž, kanceláře a další nebytové prostory,pozemky atd).

 • Seznam energetických specialistů certifikovaných ministerstvem průmyslu ČR - Enex
  • on-line testování specialistů, platnosti oprávnění, průběžné vzdělávání

 • Systém pro správu hlášení energetických specialistů pro MPO ČR
  • jednotlivý specialisté pomocí svého uživatelského profilu vkládají nebo importují hlášení
  • přihlašování k průběžným testům
  • generování pdf protokolů

 • Aplikace pro evidenci úsporných projektů pro MPO ČR

 • Aplikace Krizové řízení pro MČ Praha 16
  • hromadné rezesílání sms zpráv občanům
  • evidence objektů v záplavové oblasti, generování adres pomocí google maps

 • Evidence kontrolních akcí pro MHMP
  • plánakcí pro kalendářní rok, životní cyklus jednotlivých akcí
  • hromadná korespondence
  • výstupy pro radu MHMP

 • Evidence stížností občanů pro MHMP
  • sledování stavu stížnosti, generování pdf výstupů

 • Aplikace pro registraci plánovaných veřejných zakázek příspěvkových organizací MHMP

 • Aplikace Evidence plateb a předpisů pro Sunnycanadian international school
  • zadávání a párování plateb a předpisů pro jednotlivé žáky
  • import plateb z banky
  • jednotlivá vyúčtování pro žáky (pdf), hromadná vyúčtování pro celou školu
  • šablony předpisů, upomínky, atd..

 • Dopravní zpravodajství on-line,  automatické zpracování dat
  • vlastní plnění dopravních nehod, uzavírek, omezení, atd...
  • možnost validace a editace dat JSDI
  • generování XML výstupů

 • Rezervace akcí pro multimediální představení The Action

 • Evidence tanečních párů pro taneční soutěž Brno Open

 • Systém pro sběr a zpracování historických dat. Matriky 1709-1730
  • systém umožnuje zadat osoby z daného období pro určitou lokalitu a generuje statistické výstupy dle potřeby zpracovatele

 • Systém pro generování rodokmenů
  • umožňuje zadat předky a jejich rodinné vazby včetně dat narození, úmrtí, sňatku atd..
  • generuje grafické výstupy pro tisk na plotteru